"Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder"

Op school is dit bijvoorbeeld terug te zien in de eenheid en voorspelbaarheid in de school- en gedragsregels die in alle klassen hetzelfde zijn... voor leerlingen, medewerkers van de school, ouder(s)/ verzorger(s), externen enz. Gezamenlijk met de leerlingen én de ouder(s)/ verzorger(s) streven we naar welbevinden, veiligheid en ontwikkeling voor iedereen. Dit vraagt van ons allemaal openheid, respect en de bereidheid om samen te werken en te leren!